Vannverk
Steivanglia Vannverk ble formelt stiftet på et møte hos Mattias Monshaug 15. oktober 1949. Hensikten var å kunne forsyne alle brukene i grenda med vann, og den 3. desember 1949, kl. 17:30, kunne alle tappe vann fra egne kraner. Før dette måtte de hente vann fra Brekkbekken, eller Folla.
Opp gjennom åra har det vært endel problemer med vannforsyningen pga. tørke og frost. Flere tiltak er blitt gjort, og nå ser det ut til at vi har sikkert vann i Steivanglia. Bildene er fra åpninga av "Tobiaskilden" 29. september 2005.

Vannverk
Hjem
Grendas historie
Vannverket
Våre eiendeler
 
 
Steivanglia vel vel
Copyright © 2015 by Steivang Data  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: jan.steivang@steivanglia.no
Designed by Jan Steivang
Steivanglia vel vel
 
Vannverk

Veibelysning

Melkerampe med bibliotek

Postkassestativ

Grillbu med uteområde

Plentraktor